Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2019

Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaurinko aurinko
6806 d3bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaurinko aurinko
2209 c35c 500
Reposted fromrisky risky viaaurinko aurinko

Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach. 

— Herta Müller - Huśtawka oddechu

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaaurinko aurinko
Reposted fromjasminum jasminum viaonlyhope onlyhope

September 21 2019

5043 2579
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaonlyhope onlyhope
O mężczyznach:
– Fascynuje mnie w nich wszystko. Kiedyś na pierwszym planie stawiałam intelekt. Ponieważ sama nie należę do kobiet głupich, w pewnym momencie uznałam, że jestem w pełni samowystarczalna. A jednak okazało się, że nie można być samemu na świecie. Chociaż do ludzi mam stosunek krytyczny, to czuję, że bez drugiego człowieka żyć nie można.
— Olga Jackowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
Są tematy o których lepiej się milczy obok siebie, niż rozmawia na odległość. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viapikkumyy pikkumyy
9281 43f3 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna

September 18 2019

Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
Reposted from654675674 654675674 viaaurinko aurinko
3009 c459 500
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaaurinko aurinko
1396 bdf5 500
Reposted frompiehus piehus viaaurinko aurinko
5589 bc57
Dobrze życie. Już się pośmialiśmy. Czy może być już dobrze? Czy możesz mnie już dobić? 
— Martwy lis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl