Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

Jestem sam. Sam tutaj i sam na świecie. Sam w sercu i sam w głowie. Sam wszędzie przez cały czas, od kiedy pamiętam. Sam w rodzinie, sam z przyjaciółmi, sam w pokoju pełnym ludzi. Sam, kiedy się budzę, sam każdego koszmarnego dnia, sam kiedy w końcu nadchodzi ciemność. Jestem sam na sam z przerażeniem. Sam na sam z przerażeniem.
— Milion małych kawałków
Reposted fromepidemic epidemic viapikkumyy pikkumyy

January 11 2020

5604 e9da
Love (2015)
Reposted frompanimruk panimruk viapchamtensyf pchamtensyf
5949 1e00 500
Reposted fromdeviate deviate viajustmine justmine
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viapchamtensyf pchamtensyf
 Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie. 
Reposted fromlovvie lovvie viapchamtensyf pchamtensyf
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself

January 09 2020

Daj, ile zdołasz, a obiecuję, że to wystarczy. Będziesz gotowa w swoim czasie. Nie musimy być idealni, na razie możesz być w porządku. 
— Brittainy C. Cherry - "Poza rytmem"
Reposted fromlovvie lovvie viamarciix marciix
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA vianiebieskieoczy niebieskieoczy
2729 5ce3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
2434 a0ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf

January 07 2020

 Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie. 
Reposted fromlovvie lovvie viabodnarkaa bodnarkaa
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Marley
Reposted fromcorvax corvax viasorriso sorriso
1793 5705 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viahepi hepi
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viaaurinko aurinko
7178 6041
Reposted fromEtnigos Etnigos viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

January 03 2020

3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl