Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viaequilil equilil
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboringsoup boringsoup

March 15 2017

0992 8227 500
Reposted fromtress tress viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

March 12 2017

March 11 2017

1360 b49b 500
Reposted fromschiza schiza viachansontriste chansontriste
7087 2939
Reposted fromniewychowana niewychowana viakotfica kotfica
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianoticeme noticeme
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaEdgi Edgi

March 10 2017

7928 b180 500
Reposted fromturquoise turquoise viastonerr stonerr
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"

March 09 2017

3803 fc77
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viaforeveryoung foreveryoung
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viaforeveryoung foreveryoung
7114 3d81
Reposted fromdeviate deviate viaforeveryoung foreveryoung

March 08 2017

8639 597b
Reposted fromshitsuri shitsuri viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
8398 59f7 500
M. Halber

March 07 2017

3093 13db 500
6619 95fe 500
26.
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl